Szukaj:

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Termin – 18 marca 2022,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków,  Miejsce – Kulinarny Park Restauracja i Cukiernia, ul. Królewiecka 161, 54-117 Wrocław. Porządek obrad: 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2021 rok 2. Rozpatrzenie i głosowanie […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 18 marca 2022,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków, 

Miejsce – Kulinarny Park Restauracja i Cukiernia, ul. Królewiecka 161, 54-117 Wrocław.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2021 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2021 rok.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2022 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.

7. Rozpatrzenie zachowania Kolegi Gerarda Boraczewskiego. Przewiduje się możliwość głosowania i podjęcia stosownych uchwał, zgodnie z &11. p.5 ust.10 i p.8 Statutu Stowarzyszenia.

8. Omówienie najważniejszych wyjazdów i imprez Stowarzyszenia w 2022 tj. Super Rally w Szwecji oraz Road’n’Roll Party w Zagórzu Śląskim.

9. Inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walnego dnia 11.03.2022r.

10. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

 
Dariusz Wójcik    President                                

H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu