Szukaj:

Merry X mass – Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Merry X mass – Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Road 'n' Roll życzy wszystkim Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, a w nadchodzącym roku szczęścia i radości z życia nie tylko na szerokich drogach. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Road 'n' Roll życzy wszystkim Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, a w nadchodzącym roku szczęścia i radości z życia nie tylko na szerokich drogach. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 19 czerwca 2020, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Przedstawienie nowego kalendarza imprez Stowarzyszenia na 2020 rok , w związku z sytuacją pandemii. Omówienie zasad realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności zasad uczestnictwa […]

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 19 czerwca 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie nowego kalendarza imprez Stowarzyszenia na 2020 rok , w związku z sytuacją pandemii.
 2. Omówienie zasad realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności zasad uczestnictwa w imprezach, spotkaniach, zgodnie z &.6.p2 Statutu.
 3. Omówienie praw członków do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności organizacji i uczestnictwa w aktywnościach zgodnie z &9.p1. Statutu.

4 Omówienie celów wydatkowania środków finansowych, w szczególności wydatków na promocję np. odzież, gadżety z barwami i odznakami Stowarzyszenia.

 1. Podjęcie uchwały, że uczestnictwo w imprezie członka Stowarzyszenia, który reprezentuje barwy i odznaki Stowarzyszenia jest równoważne z uczestnictwem i reprezentowaniem samego Stowarzyszenia.
 2. Podjęcie uchwały o zasadach dokumentowania uczestnictwa Stowarzyszenia w imprezach,  w szczególności zasad umieszczania zdjęć na stronach i w mediach społecznościowych.
 3. inne – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walne,do dnia 12.06.2020r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 28 lutego 2020, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok  Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2019 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia. […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 28 lutego 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok 
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2019 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2020 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
 7. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 21.02.2020 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

Walne Nadzwyczajne Zabranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 25 października 2019, godz. 17.30. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.   Zgodnie z wnioskami członków Stowarzyszenia, złożonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22.02.2019 oraz uzupełniającymi wnioskami, istnieje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia […]

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 25 października 2019, godz. 17.30.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.
 
Zgodnie z wnioskami członków Stowarzyszenia, złożonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22.02.2019 oraz uzupełniającymi wnioskami, istnieje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad.
 
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia, nowy adres: ul. Macieja Przybyły 22, 54-512 Wrocław. 
2.  Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia przez Stowarzyszenia niezbędnych wymogów do przyjęcia do Federacji FH-DCE.
4. Podjęcie uchwały – udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia do złożenia deklaracji i oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia President’s Meeting Zurych 2019 dot. wstąpienia Stowarzyszenia do Federacji FH-DCE.
5. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji Kolegi Geronimo oraz dotyczącej prolongaty terminu wpłaty składki członkowskiej do dnia 30.04.2020.
 
II. Uchwały nad zmianą Statutu Stowarzyszenia:
6. Rozszerzenie możliwości przynależności do Stowarzyszenia dla członka zwykłego lub wspierającego, będącego właścicielem lub posiadaczem motocykla marki Indian.
7. Zmiana kwalifikowanej większości przy głosowaniu nad zmianami Statutu Stowarzyszenia – z 50% do 75% przy obecności co najmniej 50% uprawnionych. 
8. Głos uprzywilejowany dla członków założycieli Stowarzyszenia przy wyborach składu zarządu i zmian statutu Stowarzyszenia – x2 oraz zasady nabywania prawa do Głosu uprzywilejowanego dla pozostałych członków zwykłych Stowarzyszenia, z członkostwem co najmniej 2 lata.
9. Wydłużenie kadencji Zarządu do 4 lat.
10. Określenie wspólnej kadencji dla wszystkich członków Zarządu, zarówno wybranych na daną kadencje w wyborach przed jak i w trakcie,  przed upływem danej kadencji. 
 
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  
 
Zarząd H-DC Road’n’Roll
we Wrocławiu

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 22 lutego 2019, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Podjęcia uchwały w związku z przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia kolegi Artura,  zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 22 lutego 2019, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Podjęcia uchwały w związku z przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia kolegi Artura,  zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
 2. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji kolegi Geronimo.
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 rok 
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 7. Głosowanie nad wyborami organów Stowarzyszenia zgodnie z &.11. p5.pp 6 i pp.7.  w związku z upłynięciem dotychczasowej kadencji, wg. &10.p.2.Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2019 rok.
 9. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 15.02.2018 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 23 lutego 2018, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie ww. rocznego sprawozdania, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia. 3. […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 23 lutego 2018, godz. 18.00.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie ww. rocznego sprawozdania, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia.

4. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2018 rok.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.

JESIENNY PIKNIK

Dnia 15 października 2017 r. w piękny, jesienny dzień pełen babiego lata, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w charytatywnej imprezie organizowanej przez Hotel Kosmonauty, Restauracja „Orle Gniazdo” we Wrocławiu. Znakomici goście, loty symulatorem dla panów, darmowe pokazy makijażu dla pań, wspaniały grill i grochówka to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie zapewnili nam organizatorzy. Mamy nadzieję na […]

Dnia 15 października 2017 r. w piękny, jesienny dzień pełen babiego lata, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w charytatywnej imprezie organizowanej przez Hotel Kosmonauty, Restauracja „Orle Gniazdo” we Wrocławiu. Znakomici goście, loty symulatorem dla panów, darmowe pokazy makijażu dla pań, wspaniały grill i grochówka to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie zapewnili nam organizatorzy. Mamy nadzieję na kolejne, podobne spotkania.

FOTY Z PIKNIKU

Zakończenie Sezonu – Zakopane 2017

Choć tak naprawdę sezon nigdy się nie kończy, tym razem, jako miejsce symbolicznego „zakończenia sezonu” 2017 postanowiliśmy wybrać Zakopane oraz polskie Tatry. Spędziliśmy trzy wspaniałe dni (29 września – 1 października) w gościnnych progach Hotelu „Skalny” w Zakopanem. Pogoda bardzo nam sprzyjała – wspaniały, słoneczny weekend z temperaturą powyżej 15 stopni pozwolił na spędzenie czasu […]

Choć tak naprawdę sezon nigdy się nie kończy, tym razem, jako miejsce symbolicznego „zakończenia sezonu” 2017 postanowiliśmy wybrać Zakopane oraz polskie Tatry. Spędziliśmy trzy wspaniałe dni (29 września – 1 października) w gościnnych progach Hotelu „Skalny” w Zakopanem. Pogoda bardzo nam sprzyjała – wspaniały, słoneczny weekend z temperaturą powyżej 15 stopni pozwolił na spędzenie czasu na naszych maszynach. Po cudownej jeździe do Zakopanego i po zakwaterowaniu się w hotelu, udaliśmy się na uroczystą kolację do Karczmy Przy Młynie. Tradycyjne, góralskie jadło, wspaniała góralska kapela, szlachetne trunki i doborowe towarzystwo sprawiły, że wieczór ten stał się niezapomnianym. Kolejnego dnia nasz Road Capitan „Hiszpan” poprowadził nas na wspaniałą, motocyklową przejażdżkę między innymi na Słowację, gdzie mogliśmy podziwiać wykuty w skale Zamek Orawski. Słoneczne popołudnie spędziliśmy na stoku Gubałówki, popijając wyśmienite, grzane wino i podziwiając przepiękną panoramę całych Tatr. Wieczorna kolacja była okazją do wspomnień całego sezonu 2017 oraz do planowania naszych aktywności na jesienne i zimowe wieczory (między innymi wspólna zabawa andrzejkowa oraz sylwestrowa) a także na nadchodzący sezon 2018. Ponieważ jesteśmy otwarci na właścicieli motocykli innych marek, tym razem w zakończeniu sezonu towarzyszyli nam nasi przyjaciele na maszynach marki Indian.

FOTY Z ZAKOŃCZENIA SEZONU – ZAKOPANE 2017

H-D C Lublin – zakończenie sezonu, Kazimierz Dolny nad Wisłą

W dniach 15-17 września 2017 r. mieliśmy zaszczyt wziąć udział w Zakończeniu Sezonu organizowanym przez Przyjaciół w Harley-Davidson Club Lublin w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wspaniała organizacja eventu, piątkowy wieczór przy muzyce na żywo zapewnionej przez kapelę DE LUX, przepyszna kolacja grillowa, spotkania z bracią motocyklową, rozmowy w kuluarach, sobotnie zwiedzanie Kazimierza nad Wisłą, wieczorna […]

W dniach 15-17 września 2017 r. mieliśmy zaszczyt wziąć udział w Zakończeniu Sezonu organizowanym przez Przyjaciół w Harley-Davidson Club Lublin w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Wspaniała organizacja eventu, piątkowy wieczór przy muzyce na żywo zapewnionej przez kapelę DE LUX, przepyszna kolacja grillowa, spotkania z bracią motocyklową, rozmowy w kuluarach, sobotnie zwiedzanie Kazimierza nad Wisłą, wieczorna część oficjalna, spotkania z innymi, polskimi klubami HDC, przekazanie okolicznościowych statuetek dla gości oraz symbolicznych, motocyklowych prezentów dla gospodarzy, aukcja wartościowych przedmiotów aż wreszcie – dyskoteka ze wspaniałą muzą lat 80-tych i 90-tych – to wszystko stanowi niezapomniane przeżycia i chęć podobnego spotkania za rok.

Nasz wyjazd z Wrocławia do Kazimierza nad Wisłą był okazją do spędzenia czasu na naszych maszynach w towarzystwie doborowej braci motocyklowej.

FOTY Z WYDARZENIA