Szukaj:

Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu w dniu 28.03.2024 za 2023 rok.

Poniżej porządek obrad Walnego zebrania wraz z planem Uchwał.

I.Uprawnieni do głosowania:

 1. Członkowie zwykli – uprawnieni do głosowania wszystkich uchwał przewidzianych porządkiem Walnego.
 2. Członkowie wspierający – uprawnieni do uchwał nr 1,2,3,4.
 3. Kandydaci na członków – uprawnieni do wzięci udziału w Walnym bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 1. Porządek Walnego zebrania:

       1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego zebrania

 1. Uchwała w sprawie wyboru Protokolanta zebrania
 2. Uchwała w sprawie porządku obrad, planu uchwał.
 3. Uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej – 2 osoby
 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
 5. Uchwała – zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2023r,  zgodnie z  &11.p.5 ust.3 Statutu.
 6. Uchwała – udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 ust.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2023r
 7. Uchwała – udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2023 rok.
 8. Przyjęcie 2 dodatkowych członków funkcyjnych w roli Road Captain. Zgłaszanie kandydatów do 22.03.2024r.
 9. Uchwała – przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia z godnie &8.p.1 i p2. Statutu.

Kandydatem jest kol. Piotr Kapała i na zebranie przygotuje:

– Wniosek i kwestionariusz  o przyjęcie do Stowarzyszenia

– Listy polecające od dwóch członków Stowarzyszenia

– Zapłata wpisowego

 1. Kalendarz wyjazdów, imprez klubowych w 2024. Omówienie najważniejszych tj. Super Rally Czechy, Faaker See Austria i innych.
 2. Inne tematy, wolne wnioski. Zgłaszanie tematów do 22.03.2024r.

 

 

Zarząd HD-C Road’n’Roll                                                         Wrocław dn. 14.03.2024r.

 

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 24 marca 2023,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków, 

Miejsce – Winoteka Szalonego Greka (d.Restauracja Orle Gniazdo), ul.Macieja Przybyły 22A, 54-512 Wrocław

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2022 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2022 rok.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały –  wybór Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z &.11p.5 ust.6 Statutu na nową kadencję.

7. Podjęcie uchwały – wybór Komisji Rewizyjnej zgodnie z &.11p.5 ust.7 Statutu na nową kadencję.

8. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej współfinansowania uczestnictwa w President’s Meeting ze środków Stowarzyszenia.

10. Omówienie najważniejszych wyjazdów i imprez Stowarzyszenia w 2023 

11. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

 
Dariusz Wójcik    

President                                
H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 18 marca 2022,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków, 

Miejsce – Kulinarny Park Restauracja i Cukiernia, ul. Królewiecka 161, 54-117 Wrocław.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2021 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2021 rok.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2022 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.

7. Rozpatrzenie zachowania Kolegi Gerarda Boraczewskiego. Przewiduje się możliwość głosowania i podjęcia stosownych uchwał, zgodnie z &11. p.5 ust.10 i p.8 Statutu Stowarzyszenia.

8. Omówienie najważniejszych wyjazdów i imprez Stowarzyszenia w 2022 tj. Super Rally w Szwecji oraz Road’n’Roll Party w Zagórzu Śląskim.

9. Inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walnego dnia 11.03.2022r.

10. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

 
Dariusz Wójcik    President                                

H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 31 marca 2021, godz. 20.00.

Miejsce – Walne zebranie w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2020 rok, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2020 rok.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2021 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2020 rok.
Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walnego dnia 22.03.2021 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.

Plan organizacji i przebieg zebrania:

1. Obowiązujące środki komunikacji elektronicznej:

a/ adres email: club@roadnroll.pl,

b/ platforma komunikacyjna on-line – aplkacja ZOOM zgodnie z dotychczasową w 2020 roku, praktykowaną w związku z Covid19, formą zebrań klubowych. Link do udziału w Walnym zebraniu wysyłany do członków przed zebraniem na adresy mailowe członków Stowarzyszenia.

2. Terminy:

– do 17.03.21 – 100% uprawnionych członków udzieliło zgody na taką formę zebrania w formie dokumentowej,

– 17.03.21 – godz. 20.00 – spotkanie na aplikacji ZOOM członków Stowarzyszenia celem omówienia zasad i szczegółów zabrania

– 17.03.21 – ogłoszenie przez Zarząd zwołania Walnego zebrania na dzień 31.03.2021.

– do 22.03.21 – zgłaszanie dodatkowych tematów do omówienia na Walnym

– do 24.03.21 – wysłanie do członków materiałów na Walne – sprawozdanie Zarządu, treści uchwał, kart do pisemnego głosowania umożliwiających oddanie głosu przed lub w trakcie Walnego, przez członka lub pełnomocnika.

– 31.03.21 środa godz. 20.00 aplikacja ZOOM I tura – początek Walnego, bezpośrednio po zakończeniu – II tura – ogłoszenie wyników głosowania.

– Nie przewiduje się głosowania:

1. W trybie tajnym ze względu na brak zapewienia formy tajności tą drogą,

2. Wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję – automatyczne przedłużenie dotychczasowej kadencji do czasu zakończenia pandemii zgodnie z poniższym aktem prawnym,

Podstawa prawna:

1. Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U z 2020 r. poz. 1758/, § 1 pkt 1, § 1 pkt 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2020 r., poz. 1871/ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W/w przepisy wprowadziły również ograniczenia w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju.

2. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1a- 1e (dodany w związku z pandemią koronawirusa) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2261),1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu,zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

3. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2261), jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dariusz Wójcik

President

H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 19 czerwca 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie nowego kalendarza imprez Stowarzyszenia na 2020 rok , w związku z sytuacją pandemii.
 2. Omówienie zasad realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności zasad uczestnictwa w imprezach, spotkaniach, zgodnie z &.6.p2 Statutu.
 3. Omówienie praw członków do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności organizacji i uczestnictwa w aktywnościach zgodnie z &9.p1. Statutu.

4 Omówienie celów wydatkowania środków finansowych, w szczególności wydatków na promocję np. odzież, gadżety z barwami i odznakami Stowarzyszenia.

 1. Podjęcie uchwały, że uczestnictwo w imprezie członka Stowarzyszenia, który reprezentuje barwy i odznaki Stowarzyszenia jest równoważne z uczestnictwem i reprezentowaniem samego Stowarzyszenia.
 2. Podjęcie uchwały o zasadach dokumentowania uczestnictwa Stowarzyszenia w imprezach,  w szczególności zasad umieszczania zdjęć na stronach i w mediach społecznościowych.
 3. inne – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walne,do dnia 12.06.2020r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 28 lutego 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok 
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2019 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2020 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
 7. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 21.02.2020 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

Walne Nadzwyczajne Zabranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 25 października 2019, godz. 17.30.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.
 
Zgodnie z wnioskami członków Stowarzyszenia, złożonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22.02.2019 oraz uzupełniającymi wnioskami, istnieje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad.
 
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia, nowy adres: ul. Macieja Przybyły 22, 54-512 Wrocław. 
2.  Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia przez Stowarzyszenia niezbędnych wymogów do przyjęcia do Federacji FH-DCE.
4. Podjęcie uchwały – udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia do złożenia deklaracji i oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia President’s Meeting Zurych 2019 dot. wstąpienia Stowarzyszenia do Federacji FH-DCE.
5. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji Kolegi Geronimo oraz dotyczącej prolongaty terminu wpłaty składki członkowskiej do dnia 30.04.2020.
 
II. Uchwały nad zmianą Statutu Stowarzyszenia:
6. Rozszerzenie możliwości przynależności do Stowarzyszenia dla członka zwykłego lub wspierającego, będącego właścicielem lub posiadaczem motocykla marki Indian.
7. Zmiana kwalifikowanej większości przy głosowaniu nad zmianami Statutu Stowarzyszenia – z 50% do 75% przy obecności co najmniej 50% uprawnionych. 
8. Głos uprzywilejowany dla członków założycieli Stowarzyszenia przy wyborach składu zarządu i zmian statutu Stowarzyszenia – x2 oraz zasady nabywania prawa do Głosu uprzywilejowanego dla pozostałych członków zwykłych Stowarzyszenia, z członkostwem co najmniej 2 lata.
9. Wydłużenie kadencji Zarządu do 4 lat.
10. Określenie wspólnej kadencji dla wszystkich członków Zarządu, zarówno wybranych na daną kadencje w wyborach przed jak i w trakcie,  przed upływem danej kadencji. 
 
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  
 
Zarząd H-DC Road’n’Roll
we Wrocławiu

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 22 lutego 2019, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

 1. Podjęcia uchwały w związku z przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia kolegi Artura,  zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
 2. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji kolegi Geronimo.
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 rok 
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 7. Głosowanie nad wyborami organów Stowarzyszenia zgodnie z &.11. p5.pp 6 i pp.7.  w związku z upłynięciem dotychczasowej kadencji, wg. &10.p.2.Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2019 rok.
 9. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 15.02.2018 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 23 lutego 2018, godz. 18.00.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie ww. rocznego sprawozdania, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia.

4. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2018 rok.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.