Szukaj:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 28 lutego 2020, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok  Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2019 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia. […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 28 lutego 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok 
  2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2019 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
  3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
  4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2020 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
  7. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 21.02.2020 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.