Szukaj:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 19 czerwca 2020, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Przedstawienie nowego kalendarza imprez Stowarzyszenia na 2020 rok , w związku z sytuacją pandemii. Omówienie zasad realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności zasad uczestnictwa […]

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 19 czerwca 2020, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie nowego kalendarza imprez Stowarzyszenia na 2020 rok , w związku z sytuacją pandemii.
  2. Omówienie zasad realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności zasad uczestnictwa w imprezach, spotkaniach, zgodnie z &.6.p2 Statutu.
  3. Omówienie praw członków do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności organizacji i uczestnictwa w aktywnościach zgodnie z &9.p1. Statutu.

4 Omówienie celów wydatkowania środków finansowych, w szczególności wydatków na promocję np. odzież, gadżety z barwami i odznakami Stowarzyszenia.

  1. Podjęcie uchwały, że uczestnictwo w imprezie członka Stowarzyszenia, który reprezentuje barwy i odznaki Stowarzyszenia jest równoważne z uczestnictwem i reprezentowaniem samego Stowarzyszenia.
  2. Podjęcie uchwały o zasadach dokumentowania uczestnictwa Stowarzyszenia w imprezach,  w szczególności zasad umieszczania zdjęć na stronach i w mediach społecznościowych.
  3. inne – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walne,do dnia 12.06.2020r.