Szukaj:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 23 lutego 2018, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie ww. rocznego sprawozdania, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia. 3. […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 23 lutego 2018, godz. 18.00.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie ww. rocznego sprawozdania, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia.

4. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2018 rok.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.