Szukaj:

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Termin – 24 marca 2023,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków,  Miejsce – Winoteka Szalonego Greka (d.Restauracja Orle Gniazdo), ul.Macieja Przybyły 22A, 54-512 Wrocław Porządek obrad: 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 rok 2. Rozpatrzenie […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 24 marca 2023,  godz. 18.00.  , godz. 17.30 początek spotkania członków, 

Miejsce – Winoteka Szalonego Greka (d.Restauracja Orle Gniazdo), ul.Macieja Przybyły 22A, 54-512 Wrocław

Porządek obrad:

1. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

2. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2022 rok,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.

3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2022 rok.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały –  wybór Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z &.11p.5 ust.6 Statutu na nową kadencję.

7. Podjęcie uchwały – wybór Komisji Rewizyjnej zgodnie z &.11p.5 ust.7 Statutu na nową kadencję.

8. Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej współfinansowania uczestnictwa w President’s Meeting ze środków Stowarzyszenia.

10. Omówienie najważniejszych wyjazdów i imprez Stowarzyszenia w 2023 

11. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  

 
Dariusz Wójcik    

President                                
H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu