Szukaj:

Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu w dniu 28.03.2024 za 2023 rok. Poniżej porządek obrad Walnego zebrania wraz z planem Uchwał. I.Uprawnieni do głosowania: Członkowie zwykli – uprawnieni do głosowania wszystkich uchwał przewidzianych porządkiem Walnego. Członkowie wspierający – uprawnieni do uchwał nr 1,2,3,4. Kandydaci na członków […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu w dniu 28.03.2024 za 2023 rok.

Poniżej porządek obrad Walnego zebrania wraz z planem Uchwał.

I.Uprawnieni do głosowania:

 1. Członkowie zwykli – uprawnieni do głosowania wszystkich uchwał przewidzianych porządkiem Walnego.
 2. Członkowie wspierający – uprawnieni do uchwał nr 1,2,3,4.
 3. Kandydaci na członków – uprawnieni do wzięci udziału w Walnym bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 1. Porządek Walnego zebrania:

       1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego zebrania

 1. Uchwała w sprawie wyboru Protokolanta zebrania
 2. Uchwała w sprawie porządku obrad, planu uchwał.
 3. Uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej – 2 osoby
 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
 5. Uchwała – zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2023r,  zgodnie z  &11.p.5 ust.3 Statutu.
 6. Uchwała – udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 ust.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2023r
 7. Uchwała – udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2023 rok.
 8. Przyjęcie 2 dodatkowych członków funkcyjnych w roli Road Captain. Zgłaszanie kandydatów do 22.03.2024r.
 9. Uchwała – przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia z godnie &8.p.1 i p2. Statutu.

Kandydatem jest kol. Piotr Kapała i na zebranie przygotuje:

– Wniosek i kwestionariusz  o przyjęcie do Stowarzyszenia

– Listy polecające od dwóch członków Stowarzyszenia

– Zapłata wpisowego

 1. Kalendarz wyjazdów, imprez klubowych w 2024. Omówienie najważniejszych tj. Super Rally Czechy, Faaker See Austria i innych.
 2. Inne tematy, wolne wnioski. Zgłaszanie tematów do 22.03.2024r.

 

 

Zarząd HD-C Road’n’Roll                                                         Wrocław dn. 14.03.2024r.