Szukaj:

Walne Nadzwyczajne Zabranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Walne Nadzwyczajne Zabranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 25 października 2019, godz. 17.30. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.   Zgodnie z wnioskami członków Stowarzyszenia, złożonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22.02.2019 oraz uzupełniającymi wnioskami, istnieje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia […]

Na podstawie &11.p.10 i 11 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin – 25 października 2019, godz. 17.30.
Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.
 
Zgodnie z wnioskami członków Stowarzyszenia, złożonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22.02.2019 oraz uzupełniającymi wnioskami, istnieje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad.
 
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia, nowy adres: ul. Macieja Przybyły 22, 54-512 Wrocław. 
2.  Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia przez Stowarzyszenia niezbędnych wymogów do przyjęcia do Federacji FH-DCE.
4. Podjęcie uchwały – udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia do złożenia deklaracji i oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia President’s Meeting Zurych 2019 dot. wstąpienia Stowarzyszenia do Federacji FH-DCE.
5. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji Kolegi Geronimo oraz dotyczącej prolongaty terminu wpłaty składki członkowskiej do dnia 30.04.2020.
 
II. Uchwały nad zmianą Statutu Stowarzyszenia:
6. Rozszerzenie możliwości przynależności do Stowarzyszenia dla członka zwykłego lub wspierającego, będącego właścicielem lub posiadaczem motocykla marki Indian.
7. Zmiana kwalifikowanej większości przy głosowaniu nad zmianami Statutu Stowarzyszenia – z 50% do 75% przy obecności co najmniej 50% uprawnionych. 
8. Głos uprzywilejowany dla członków założycieli Stowarzyszenia przy wyborach składu zarządu i zmian statutu Stowarzyszenia – x2 oraz zasady nabywania prawa do Głosu uprzywilejowanego dla pozostałych członków zwykłych Stowarzyszenia, z członkostwem co najmniej 2 lata.
9. Wydłużenie kadencji Zarządu do 4 lat.
10. Określenie wspólnej kadencji dla wszystkich członków Zarządu, zarówno wybranych na daną kadencje w wyborach przed jak i w trakcie,  przed upływem danej kadencji. 
 
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.  
 
Zarząd H-DC Road’n’Roll
we Wrocławiu