Szukaj:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Road`n`Roll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin – 22 lutego 2019, godz. 18.00. Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły. Porządek obrad: Podjęcia uchwały w związku z przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia kolegi Artura,  zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin – 22 lutego 2019, godz. 18.00.

Miejsce – Wrocław, Restauracja ORLE GNIAZDO, ul. M.Przybyły.

Porządek obrad:

  1. Podjęcia uchwały w związku z przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia kolegi Artura,  zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
  2. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu dot. zgody Stowarzyszenia o niepodejmowanie uchwały wg. &.8.p3.pp.2 wynikającej z nadzwyczajnej sytuacji kolegi Geronimo.
  3. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 rok 
  4. Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania,  zgodnie z  &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
  5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2018 rok.
  7. Głosowanie nad wyborami organów Stowarzyszenia zgodnie z &.11. p5.pp 6 i pp.7.  w związku z upłynięciem dotychczasowej kadencji, wg. &10.p.2.Statutu.
  8. Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2019 rok.
  9. inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów naWalnedo dnia 15.02.2018 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.